HSC De Dijlebrassers

Praesidium 1980-1981

Praeses - Marc Geerts

De praeses is de woordvoerder en eindverantwoordelijke van de club. Hij/zij zit de vergaderingen voor en leidt de cantussen.

Vice-praeses - Erwin Keustermans

De vice-praeses is de rechterhand van de praeses. Hij/zij staat de praeses bij of vervangt hem waar nodig.

Secretaris - Guy De Maeyer

De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen. Hij/zij staat ook in voor de bekendmaking van de activiteiten naar de leden

Quaestor - Dirk Laurent

De Quaestor (ook wel Penning genoemd) is de financieel verantwoordelijke van de club. Hij/zij zorgt voor de kas en de boekhouding!

Schachtentemmer - Ales Skerath

De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de schachten (eerstejaars) van de club. Hij/zij leidt hen op tot volwaardige commilitones.

Cantor - Jozef Swolfs

De cantor is belast met het kiezen van de liederen en het correct voorzingen ervan tijdens de cantussen van De Dijlebrassers. De cantor woont ook de cantoravonden bij van het SK Ghendt. De cantor is tevens verantwoordelijk voor de culturele activiteiten van de club.

Sportleider - Johan Geyskens

De sportleider zorgt ervoor dat er voldoende bewogen wordt binnen de club!

Peter - Willy Verdegem 'In 't Zwarte Woud'

De peter van de Dijlebrassers

Meter - Lucienne Bosschem 'In 't Zwarte Woud'

De meter van de Dijlebrassers