HSC De Dijlebrassers

Praesidium 2013-2014

Praeses - Nick Selderslaghs (†)

De praeses is de woordvoerder en eindverantwoordelijke van de club. Hij/zij zit de vergaderingen voor en leidt de cantussen.

Vice-praeses - Sander Vangrunderbeek

De vice-praeses is de rechterhand van de praeses. Hij/zij staat de praeses bij of vervangt hem waar nodig.

Secretaris - Kelly Van Breedam

De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen. Hij/zij staat ook in voor de bekendmaking van de activiteiten naar de leden

Quaestor - Jonas Van Hoorde

De Quaestor (ook wel Penning genoemd) is de financieel verantwoordelijke van de club. Hij/zij zorgt voor de kas en de boekhouding!

Schachtentemmer - Morgan De Rijcker

De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de schachten (eerstejaars) van de club. Hij/zij leidt hen op tot volwaardige commilitones.

Zedenmeester - Stef De Ridder

De zedenmeester assisteert de senior om tucht en orde te bewaren op de cantussen. De zedenmeester is tevens verantwoordelijk voor de sportactiviteiten van de club.

Peter - Randy (The Porter House)

De peter van de Dijlebrassers