HSC De Dijlebrassers

Profiel van Fenix

Gegevens
Naam:
Arvid Cardinaels
Clubnaam:
Kelso
Geboortedatum:
13/01/1982
Kotadres:
Kon. Elisabethlaan 59G - 9000 Gent
Thuisadres:
Zwaluwenlaan 53 - 3001 Heverlee
Telefoon:
0494/04.05.09
Dijlebrassers historie:
  • 2006-2007: Secretaris
  • 2007-2008: Cantor
  • 2008-2009: Praeses
  • 2009-2010: Cantor
  • 2010-2011: Cantor