HSC De Dijlebrassers

Praesidium 2010-2011

Praeses - Arnaud Verschueren

De praeses is de woordvoerder en eindverantwoordelijke van de club. Hij/zij zit de vergaderingen voor en leidt de cantussen.

Vice-praeses - Sander Glas

De vice-praeses is de rechterhand van de praeses. Hij/zij staat de praeses bij of vervangt hem waar nodig.

Secretaris - Evy Acket

De secretaris maakt de verslagen van de vergaderingen. Hij/zij staat ook in voor de bekendmaking van de activiteiten naar de leden

Quaestor - Tom Van Vaek

De Quaestor (ook wel Penning genoemd) is de financieel verantwoordelijke van de club. Hij/zij zorgt voor de kas en de boekhouding!

Schachtentemmer - Arne De Groote

De schachtentemmer is verantwoordelijk voor de schachten (eerstejaars) van de club. Hij/zij leidt hen op tot volwaardige commilitones.

Cantor - Arvid Cardinaels

De cantor is belast met het kiezen van de liederen en het correct voorzingen ervan tijdens de cantussen van De Dijlebrassers. De cantor woont ook de cantoravonden bij van het SK Ghendt. De cantor is tevens verantwoordelijk voor de culturele activiteiten van de club.

Zedenmeester - Karolien Vanherp

De zedenmeester assisteert de senior om tucht en orde te bewaren op de cantussen. De zedenmeester is tevens verantwoordelijk voor de sportactiviteiten van de club.

Peter - Randy (Porter House)

De peter van de Dijlebrassers